well.. the title says it all.. completely forgot wat i wanna write.. meanwhile.. gonna to check out y my pics r not working.
since tpjc server is down?> damm!

-=[Shu, Feng, Ye Zi] De Gu Shi=-
~*[Ye Zi]* De Li Kai~
~Shi *[Shu]* De Bu Wan Liu~
~Hai Shi *[Feng]* De Zui Qiuo~

Advertisements